„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Poszukujemy starych fotografii!

Przez  |

Poszukujemy starych fotografii na potrzeby wystawy, ukazującej w szczególności powiązania rodzinne i historyczne pomiędzy mieszkańcami obszaru LGD LYSKOR i Obec Bolatice w Czechach. Jeżeli [...]

Relacja ze spotkań konsultacyjnych

Przez  |

kończyliśmy spotkania konsultacyjne przygotowujące do opracowania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które dotyczyły analizy problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych [...]

Relacja z warsztatu interpretacji dziedzictwa

Przez  |

21 czerwca br. w Domu Kultury w Bolaticach, podczas warsztatu interpretacji dziedzictwa lokalnego, mieliśmy okazję poznać sens materialnego i niematerialnego dziedzictwa, metody gromadzenia [...]

Wydłużenie czasu na wypełnienie ankiety

Przez  |

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem dokumentu „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030” zapraszamy do udziału w badaniu mającym [...]

Harmonogram spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością

Przez  |

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli lokalnej społeczności.

Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Przez  |

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem dokumentu „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030” zapraszamy do udziału w badaniu mającym [...]

Zaproszenie na XX Międzynarodowy Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XX Międzynarodowym Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Spotkanie to odbędzie się w dniach 24-30 lipca br. w Münster (Nadrenia [...]

Wyniki naborów nr 1/2022 i 2/2022

Przez  |

W dniu 27 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2022 oraz nr 2/2022. Wyniki w ramach poszczególnych naborów [...]

Wsparcie przygotowawcze na nowy okres programowania

Przez  |

Informujemy, że w związku z kończącym się okresem programowania nasza LGD stara się pozyskać środki w ramach II naboru dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju [...]

Ankieta nt. potrzeb mieszkańców i regionu

Przez  |

Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się zakończeniem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LYSKOR, prowadzimy badanie ewaluacyjne dotyczące jej realizacji. Bardzo prosimy o wypełnienie [...]

Created with Snap