RADA LGD LYSKOR

W LGD LYSKOR organem decyzyjnym jest Rada, do której wyłącznej kompetencji należy wybór operacji, ustalanie kwoty wsparcia oraz ich zatwierdzanie. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w skład Rady  wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Struktura Rady LGD jako organu podejmującego decyzje co do wyboru projektów w ramach wdrażania LSR odzwierciedla powszechnie obowiązujące wymogi dla tego typu organów. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Liczebność organu Rady LGD  LYSKOR wynosi 11 osób, z czego 3 to przedstawiciele sektora publicznego, 3 sektora gospodarczego oraz 5 sektora społecznego. Odpowiedni parytet zostanie zachowany również na poziomie podejmowania decyzji co do poszczególnej operacji.

Skład Rady LGD LYSKOR

Imię i nazwisko Podmiot delegujący Gmina Reprezentowany sektor
Baron Jadwiga Towarzystwo Przyjaciół Pszowa Pszów Społeczny
Bąk Marek Gmina Jejkowice Jejkowice Publiczny
Bugdol Paweł Gmina Gaszowice Gaszowice Publiczny
Gryt Grzegorz Osoba fizyczna Lyski Społeczny
Krzystała Czesław Miasto Pszów Pszów Publiczny
Niestrój Grzegorz Osoba fizyczna Kornowac Społeczny
Osadzin Michał Rolnik Lyski Gospodarczy
Porwoł Monika „IRBUD” Ireneusz Porwoł Gaszowice Gospodarczy
Staniek Krystian Rolnik Kornowac Gospodarczy
Szweblik Piotr OSP Jejkowice Jejkowice Społeczny
Wiśniewska Urszula Osoba fizyczna Lyski Społeczny
Created with Snap