Procedury i wzory kart oceny

Procedura wyboru projektów indywidualnych –> pobierz

Karta oceny wstępnej operacji indywidualnej –> pobierz

Zał nr 1 – Karta oceny zgodności operacji z celami LSR–> pobierz

Zał nr 2  – Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie PROW na lata 2014-2020 –> pobierz

Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla celu ogólnego 1 –> pobierz

Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla celów ogólnych 2 i 3 –> pobierz