Procedury i wzory kart oceny

Procedura wyboru projektów indywidualnych –> pobierz

Karta oceny wstępnej operacji indywidualnej –> pobierz
Zał. nr 1 – Karta oceny zgodności operacji z celami LSR –> pobierz
Zał. nr 2  – Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie PROW na lata 2014-2020 –> pobierz
Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla celu ogólnego 1 –> pobierz
Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla celów ogólnych 2 i 3 –> pobierz

 

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych –> pobierz

Karta oceny wstępnej zadania –> pobierz
Zał. nr 1 – Karta oceny zgodności zadania z celami LSR –> pobierz
Zał. nr 2 – Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie PROW na lata 2014-2020 –> pobierz
Karta oceny zadania wg lokalnych kryteriów wyboru dla celu ogólnego 3 –> pobierz