„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 21 maja 2021 r. o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu – Dom Kultury w Rzuchowie, ul. Karola Miarki 8b odbędzie się Posiedzenie Rady związane [...]

POSIEDZENIE RADY LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 21 kwietnia 2021 r. w budynku OSP LYSKI (ul. Dworcowa 1A, Lyski) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu weryfikacji oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2021 [...]

Termin posiedzenia Rady LGD

Przez  |

AKTUALIZACJA: Zmiana godziny Posiedzenia Rady. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00 . Termin oraz miejsce bez zmian. ————– Informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2021 r. [...]

Aktualne przedsięwzięcia związane z obszarami wiejskimi

Przez  |

Informujemy, że w ramach wsparcia przez Śląski Związek Gmin i Powiatów działalności liderów wiejskich z obszaru woj. śląskiego ukazało się trzecie w 2021 roku wydanie Informatora dotyczącego aktualnych zagadnień [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez [...]

Wyniki naborów nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021

Przez  |

W dniu 24 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2021, nr 2/2021 oraz nr 3/2021. Wyniki w ramach [...]

Życzenia świąteczne

Przez  |

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów. Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia [...]

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” [...]

Informacja dotycząca funkcjonowania biura

Przez  |

Informujemy, że począwszy od dnia 22 marca 2021 r., w związku z zagrożeniem COVID-19 nastąpią zmiany w funkcjonowaniu Biura LGD. W sprawach niewymagających kontaktu z pracownikami prosimy [...]

Aktualne przedsięwzięcia związane z obszarami wiejskimi

Przez  |

Informujemy, że w ramach wsparcia przez Śląski Związek Gmin i Powiatów działalności liderów wiejskich z obszaru woj. śląskiego ukazało się drugie w 2021 roku wydanie Informatora [...]

Created with Snap