Umowa o sposobie i warunkach realizacji LSR

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR  (umowa ramowa) -> pobierz

Aneks nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR z dnia 26.05.2023 r. –> pobierz
Aneks nr 11 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  z dnia 20 grudnia 2022 r. –> pobierz
Aneks nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  z dnia 20 grudnia 2021 r. –> pobierz
Aneks nr 9 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  z dnia 21 października 2021 r. –> pobierz
Aneks nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  z dnia 23 lipca 2020 r. –> pobierz
Aneks nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  z dnia 8 lipca 2019 r. –> pobierz
Aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  z dnia 18 lutego 2019 r. –> pobierz
Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  z dnia 16 marca 2018 r. –> pobierz
Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  z dnia 7 czerwca 2017 r. –> pobierz
Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  z dnia 7 kwietnia 2017 r. –> pobierz
Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  z dnia 30 września 2016 r. –> pobierz
Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR  z dnia 8 sierpnia 2016 r. –> pobierz

Pismo z dnia 11.09.2023 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 30.05.2023 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 08.02.2023 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 03.01.2023 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 3 i 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 26.07.2022 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 3, 8 i 9 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 18.07.2022 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 11.01.2021 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 17.12.2020 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 19.06.2018 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zgody na aktualizację załączników nr 2,3,4,6,7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 11.08.2017 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz
Pismo z dnia 16.05.2017 r. w sprawie zgody na aktualizację załącznika nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR –> pobierz

Poniższe załączniki do umowy są aktualne zgodnie z podpisanymi aneksami:

  • zał. 1 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) –> pobierz
  • zał. 2 Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR  –> pobierz
  • zał. 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR –> pobierz
  • zał. 4 Regulamin organu decyzyjnego –> pobierz
  • zał. 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów –> pobierz
  • zał. 6 Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD –> pobierz
  • zał. 7 Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD –> pobierz
  • zał. 8 Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych –> pobierz
  • zał. 9 Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów –> pobierz