Projekty realizowane przez Stowarzyszenie LYSKOR w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: