Nabory RPO WSL 2014-2020

Przez  |

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił najbliższe nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nabory dotyczą następujących działań: 1) Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja [...]

Zapraszamy do zapoznania się z LSR

Przez  |

Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, w szczególności z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz odpowiadającymi im przedsięwzięciami. Schemat do pobrania poniżej. • Cel szczegółowy 1.1 [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie [...]