Informacje dot. wniosku o powierzenie grantu

Przez  |

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje pomocnicze przy wypełnianiu niektórych pól we wniosku o powierzenie grantu: W części VI.A.27 Zakres operacji należy zaznaczyć TAK tylko w jednej kratce zależnie od realizowanego zakresu (zgodnie z ogłoszeniem o naborze):  

POSIEDZENIE RADY LGD

Przez  |

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w biurze LGD LYSKOR odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii ws. zmiany umów o przyznanie pomocy. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR –> pobierz

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 13.30 w biurze LGD LYSKOR w Lyskach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosków o wydanie opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznaniu pomocy. Porządek obrad –> pobierz

Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji

Przez  |

Beneficjentom, którzy zakończyli realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2004-2020,  przypominamy o zobowiązaniu wynikającym [...]

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH – PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin naborów [...]