Posiedzenie Rady LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 15 lipca 2019 r. w biurze LGD LYSKOR odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii w przedmiocie akceptacji zatrudnienia przez beneficjenta osób z grup defaworyzowanych, omówieniem i oceną za zgodność z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych [...]

Dodatkowe środki na przedsiębiorczość

Przez  |

 Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków oraz za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020 otrzymała bonus, w postaci dodatkowych środków na realizację LSR. [...]

Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 15 lipca 2019 r. o godz 9:00 w  biurze  LGD LYSKOR w Lyskach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosków o wydanie opinii w przedmiocie akceptacji zatrudnienia przez beneficjenta osób z grup defaworyzowanych oraz omówieniem i oceną [...]