Informacje dla Wnioskodawców/Beneficjentów

I Wyjaśnienia ARiMR dla Wnioskodawców

II Zbiór informacji istotnych przy realizacji projektu

III Ankieta monitorująca dla Beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji LSR

Zgodnie z §5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ust. 23, p. b. udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służyć do oceny stopnia realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia LGD LYSKOR.

Ankieta monitorująca –> pobierz