Harmonogram naboru wniosków

Stowarzyszenie LYSKOR poniżej zamieszcza Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR