Procedura opiniowania zgodności z RPO WSL 2014-2020

Procedura wydawania opinii w ramach RPO WSL 2014-2020 –> pobierz

zał. nr 1 Podanie o wydanie opinii RPO WSL –> pobierz

zał. nr 2 Opinia zgodności z RPO WSL –> pobierz

zał. nr 3 Wzór zaświadczenia –> pobierz