Raport z ewaluacji ex post z LSR

Raport z ewaluacji ex post Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 –> pobierz