„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

AKTUALIZACJA: Zmiana lokalizacji Posiedzenia Rady. Obrady odbędą się w Hali Sportowej przy ZSP w Jejkowicach. Termin oraz godzina bez zmian. ——————- Informujemy, iż [...]

Relacja z warsztatu refleksyjnego

Przez  |

W dniach 15-16 lutego 2021 r. odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Udział [...]

Informacja o pracy biura

Przez  |

Informujemy, iż w dniach 15-16 lutego b.r. praca biura LGD LYSKOR będzie odbywać się w formie zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 440-76-01 lub mailowo na biuro@lyskor.pl.  

Aktualne przedsięwzięcia związane z obszarami wiejskimi

Przez  |

W ramach wsparcia przez Śląski Związek Gmin i Powiatów działalności liderów wiejskich z obszaru woj. śląskiego chcemy zaproponować Państwu lekturę pierwszego w nowym 2021 r. wydania Informatora dotyczącego [...]

Zapraszamy do udziału w projekcie „Stawiam na rozwój!”

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS pn. „Stawiam na rozwój!”. Projekt jest [...]

Wyniki ankiety potrzeb obszaru LYSKOR

Przez  |

W związku z rozpoczęciem przygotowań LGD LYSKOR do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, prosiliśmy o wypełnienie ankiety, która ma za zadanie wyłonić z szeregu zakresów jakie proponują fundusze [...]

Spotkanie informacyjne – link dostępu

Przez  |

W dniu dzisiejszym, tj. 25 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności [...]

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie [...]

Ważna informacja dla Beneficjentów!

Przez  |

Informujemy, iż zmianie uległy niektóre zapisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji [...]

Created with Snap