„Lyskorski Inkubator Inicjatyw Lokalnych” – podsumowanie projektu grantowego

Logotyp-P5Projekt grantowy pn. „Lyskorski Inkubator Inicjatyw Lokalnych” to operacja realizująca cel ogólny 3 (CO3) Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru umożliwiająca rozwój kapitału społecznego i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, któremu odpowiada cel szczegółowy (CS3.2) Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru, wspieranie aktywności mieszkańców i organizacji społecznych oraz przedsięwzięcie 5 (P5) Inicjatywy propagujące idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów.

W ramach naboru nr 3/2018/G złożono 4 wnioski o powierzenie grantu. Na wszystkie te zadania zostały przyznane granty o łącznej wartości 65 203,00 zł.

W ramach zadań Grantobiorcy zrealizowali łącznie 11 wydarzeń, w tym m.in.: wydarzenia związane z lokalną tradycją i zwyczajami, warsztaty interpretacji dziedzictwa lokalnego, wielkanocne, piknik historyczny, Dzień Kobiet, koncert, wyjazd integracyjny, slajdowiska i pokazy filmowe, w których udział wzięło łącznie 1 380 osób, a także stworzono kino plenerowe, wydano publikację.

Z relacjami z poszczególnych zadań w ramach projektu grantowego pt. „Lyskorski Inkubator Inicjatyw Lokalnych” można zapoznać się pod poniższymi linkami:

PG/3/2018/G/01 – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla – „Rowerem do kina pod kobylską chmurką”

PG/3/2018/G/02 – Gmina Jejkowice – „Aktywne Jejkowianki – strzec tradycji, lecz nie ograniczać się tradycją”

PG/3/2018/G/03 – Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS – „Utopek prawi, co gadały baby”

PG/3/2018/G/04 – Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz – „Odnaleziony pamiętnik Theresy Devrient”

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o powierzenie grantów w planowanym w 2020 roku naborze wniosków w ramach projektu grantowego w zakresie identycznym jak powyższy.

17 gru

by 

Created with Snap