PG/3/2018/G/03 pn. „Utopek prawi co gadały baby”

Grantobiorca: Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS
Termin realizacji zadania: 1.05.2019 – 30.06.2019

Zadanie polegało na przybliżeniu uczestnikom dawnych tradycji i zwyczajów poprzez organizację nocy z Utopkiem. Wydarzenie odbyło się przy nowo odnowionym dworze w Łukowie Śląskim, który ma swoją niezwykłą historię. Sąsiedztwo stawu oraz tajemniczość dworu stanowi idealne miejsce na wydarzenie bazujące na legendzie o Utopku. Był to rodzaj podchodów po zmroku, połączonych z ludowymi opowiadaniami. Realizacja zadania przyczyniła się do rozwoju miejsca, jakim jest Dwór w Łukowie, tak by mieszkańcy gminy byli z nim silnie związani, mieli pozytywne doświadczenia i chcieli tam przychodzić, działać i rozwijać.

Relacja z zadania: