PG/3/2018/G/02 pn. „Aktywne Jejkowianki – strzec tradycji, lecz nie ograniczać się tradycją”

Grantobiorca: Gmina Jejkowice
Termin realizacji zadania: 1.01.2019 – 30.09.2019

Zadanie polegało na zorganizowaniu cyklu wydarzeń kulturalnych związanych z kultywowaniem lokalnych zwyczajów i tradycji. Były to: babski comber czyli Śląski Dzień Kobiet jako impreza integrująca środowisko KGW nie tylko z Jejkowic, ale także ze Szczerbic i Gaszowic, warsztaty wielkanocne dot. tradycyjnego zdobienia jajek, robienia palm wielkanocnych, warsztaty kulinarne w zakresie przygotowywania tradycyjnych wypieków i potraw wielkanocnych. Ponadto zorganizowano koncert z okazji Dnia Matki i Ojca, podczas którego wystąpił artysta kabaretowy i piosenkarz rodem ze Śląska, który poprowadził także uczestników we wspólnym śpiewaniu tradycyjnych lokalnych utworów. W ramach podsumowania zadania odbył się wyjazd do Koniakowa celem szukania inspiracji do dalszej działalności pań zrzeszonych w KGW i nie tylko.

Relacja z zadania: