„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Dodatkowe środki na przedsiębiorczość

Przez  |

 Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków oraz za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020 [...]

Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 15 lipca 2019 r. o godz 9:00 w  biurze  LGD LYSKOR w Lyskach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosków o wydanie opinii w przedmiocie akceptacji zatrudnienia przez [...]

Posiedzenie Rady LGD

Przez  |

W dniu 18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Lyskach odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii ws. zmiany umowy o przyznanie pomocy. Protokół z posiedzenia Rady [...]

Zapraszamy do udziału w programie „Działaj Lokalnie”

Przez  |

Zapraszamy do składania wniosków w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE X i trwającego konkursu. Wnioski można składać w terminie od 26 maja do 26 czerwca br. – szczegóły [...]

Przedłużenie terminu na wypełnienie ankiety

Przez  |

Informujemy, że termin na wypełnienie ankiety dot. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  został przedłużony do dnia 16 czerwca 2019 r. Wypełnienie ankiety zajmuje niespełna 5 [...]

Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz 10:00 w Urzędzie Gminy w Lyskach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosków o wydanie opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznaniu [...]

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Przez  |

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie LYSKOR. Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszej LGD, [...]

Zaproszenie na wydarzenie „Dzień Osób z Niepełnosprawnością”

Przez  |

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie „Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019 r”. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2019 r. w Oddziale ZUS w Rybniku, przy ul. Reymonta 2. Poniżej [...]

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Przez  |

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Lyskach w sali [...]

Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Przez  |

W związku z zakończeniem przez Zarząd Województwa procesu oceny spełnienia przez lokalne grupy działania warunków określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju [...]

Created with Snap