„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

POSIEDZENIE RADY LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 23 września 2020 r. w biurze LGD LYSKOR (ul. Sikorskiego 2, Lyski) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii ws. zmiany umowy o przyznaniu pomocy. Protokół z posiedzenia [...]

Zapraszamy na Festiwal Organizacji Pozarządowych

Przez  |

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących poznać działające na naszym obszarze organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, koła, kluby i inne lokalne grupy, które swoją pracą i zaangażowaniem [...]

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR 

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 23 września 2020 r. o godz. 9.00 w biurze LGD LYSKOR (ul. Sikorskiego 2, Lyski ) odbędzie się Posiedzenie Rady związane ze wydaniem opinii ws. zmiany umowy o przyznaniu pomocy. Porządek [...]

Informacja o pracy biura w dn. 17 września

Przez  |

Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych w dniu 17 września b.r. biuro Stowarzyszenia LYSKOR będzie działało w ograniczonym zakresie, tj. zapewniony będzie dostęp pracowników [...]

Zagłosuj na projekt „Budujemy Odporność z Budżetem Obywatelskim”!

Przez  |

Zachęcamy do głosowania na projekt „Budujemy Odporność z Budżetem Obywatelskim”, który zakłada cykl nieodpłatnych spotkań z mieszkańcami powiatu raciborskiego, rybnickiego [...]

INFORMACJE DOT. WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Przez  |

Przypominamy o trwających naborach wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW [...]

Zaproszenie na wideokonferencję nt. funduszu sołeckiego

Przez  |

Śląski Związek Gmin i Powiatów zaprasza na wideokonferencję. Poniżej zamieszczamy zaproszenie Kierownik Działu kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych i obsługi struktur Związku: Szanowni [...]

Posiedzenie rady LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 7 września 2020 r. w budynku OSP LYSKI (ul. Dworcowa 1A, Lyski) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii ws. zmiany umowy o przyznaniu pomocy. Protokół [...]

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Przez  |

Serdecznie zapraszamy wszystkich aktywnie działających w środowiskach lokalnych do udziału w projekcie współpracy polsko-czeskiej pn. „Aktywni przez współpracę”. Projekt ma na celu [...]

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 7 września 2020 r. o godz. 9.00 w budynku OSP LYSKI (ul. Dworcowa 1A, Lyski ) odbędzie się Posiedzenie Rady związane ze wydaniem opinii ws. zmiany umowy o przyznaniu pomocy.

Created with Snap