„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Aktualne przedsięwzięcia związane z obszarami wiejskimi

Przez  |

W ramach wsparcia przez Śląski Związek Gmin i Powiatów działalności liderów wiejskich z obszaru woj. śląskiego chcemy zaproponować Państwu lekturę pierwszego w nowym 2021 r. wydania Informatora dotyczącego [...]

Zapraszamy do udziału w projekcie „Stawiam na rozwój!”

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS pn. „Stawiam na rozwój!”. Projekt jest [...]

Wyniki ankiety potrzeb obszaru LYSKOR

Przez  |

W związku z rozpoczęciem przygotowań LGD LYSKOR do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, prosiliśmy o wypełnienie ankiety, która ma za zadanie wyłonić z szeregu zakresów jakie proponują fundusze [...]

Spotkanie informacyjne – link dostępu

Przez  |

W dniu dzisiejszym, tj. 25 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności [...]

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie [...]

Ważna informacja dla Beneficjentów!

Przez  |

Informujemy, iż zmianie uległy niektóre zapisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji [...]

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenia o naborach wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” [...]

Ankieta potrzeb obszaru LGD LYSKOR

Przez  |

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą [...]

Informacja o składkach członkowskich

Przez  |

Uprzejmie przypominamy Członkom, którzy jeszcze nie dokonali płatności składek za rok 2020 i lata wcześniejsze, o zapłaceniu składek członkowskich. Składka za cały 2020 r. wynosi 24 zł. Wpłatę można dokonać [...]

Created with Snap