Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 15 maja 2024 r. – 31 maja 2024 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

Nabór na przedsięwzięcie nr 4 Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2024

30 kwi

by 

Created with Snap