Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i zgłaszanie uwag do projektu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2026. Poniżej do pobrania projekt Lokalnej Strategii Rozwoju oraz formularz konsultacyjny.

Lokalna Strategia Rozwoju –> pobierz

Formularz konsultacyjny –> pobierz

Uwagi można zgłaszać poprzez wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres: biuro@lyskor.pl bądź osobiście lub listownie na adres Stowarzyszenie LYSKOR ul. Sikorskiego 2, 44-295 Lyski, w terminie do 29 maja 2023 r.  do godz. 12:00 (pod uwagę będzie brana data i godzina wpływu formularza do LGD).

22 maj

by 

Created with Snap