Nabór wniosków w ramach projektów grantowych – PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 08.09 2020 r. – 23.09.2020 r.

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

1. Nabór na przedsięwzięcie nr 5 Inicjatywy propagujące idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów:
Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G

2. Nabór na przedsięwzięcie nr 6 Kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii:
Ogłoszenie o naborze nr 2/2020/G

13 sie

by 

Created with Snap