NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 26 lutego 2020 r. – 11 marca 2020 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo pod poniższymi linkiem.

P.4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji:

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

10 lut

by 

Created with Snap