Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 04 września 2019 r. – 18 września 2019 r.

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdą Państwo pod poniższymi linkami.

1. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców (dla osób podejmujących działalność gospodarczą)

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

2. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców (dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej)

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

20 sie

by 

Created with Snap