Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji

Beneficjentom, którzy zakończyli realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2004-2020,  przypominamy o zobowiązaniu wynikającym z umowy o przyznanie pomocy, z którego wynika obowiązek złożenia do UM Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji. Formularz oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie –> zobacz  oraz na stronie internetowej PROW –> zobacz , zobacz

19 kwi

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap