Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji –> pobierz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza IMRB/IPRO –> pobierz