NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH – PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 25 kwietnia 2018 r. – 10 maja 2018 r.

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

1. Nabór na przedsięwzięcie nr 5 Inicjatywy propagujące idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów:
Ogłoszenie o naborze nr 1/2018/G

2. Nabór na przedsięwzięcie nr 6 Kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii:
Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G

10 kwi

by 

Created with Snap