Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 10 maj 2017 r. – 24 maj 2017 r. (do godz. 14:00)

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdą Państwo pod poniższymi linkami.

1. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców (dla osób podejmujących działalność gospodarczą)

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 –> przejdź

 

2. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców (dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej)

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 –> przejdź

 

3. Nabór na przedsięwzięcie nr 3 Organizacja promocji walorów obszaru

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 –> przejdź

24 kwi

by 

Created with Snap