Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 28 października 2016 r. – 21 listopada 2016 r. (do godz. 14:00)

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdą Państwo pod poniższymi linkami.

1. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców (dla osób podejmujących działalność gospodarczą)

Ogłoszenie o naborze 1/2016

2. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców (dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej)

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

3. Nabór na przedsięwzięcie nr 2 Tworzenie nowych obiektów lub podniesienie jakości istniejących, pozwalających na obsługę ruchu turystycznego 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016

4. Nabór na przedsięwzięcie nr 4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2016

 

12 paź

by 

Created with Snap