MAMY GRANT RÓWNAĆ SZANSE!!!

Stowarzyszenie LYSKOR zostało laureatem Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2013”. Misją Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych, w tym także celów edukacyjnych.

W roku 2013 do konkursu przystąpiło 445 wnioskodawców, z czego dofinansowano 103 projekty. Celem projektu „Moim okiem – warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z obszaru LYSKOR” jest pobudzenie i rozwój zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, przełamywania osobistych barier psychicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole. Będą to warsztaty dziennikarstwa prasowego i filmowego dla uczniów gimnazjum w Lyskach i Kornowacu. W ramach zajęć uczestnicy wezmą również udział w zajęciach doskonalących technikę komunikacji oraz w wizytach studyjnych – w redakcji nowiny.pl oraz w TVS – telewizji Silesia.

Kwota uzyskanej dotacji to 6900 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2014 r. a zakończyła ………..

Projekt współfinansowany był przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2013.

Created with Snap