WŁADZE

W skład Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR wchodzą:

  1. Łuszcz Radosław – Prezes
  2. Stępień Karina – Wiceprezes
  3. Wojaczek Mieczysław – Wiceprezes
  4. Kowol Piotr – Sekretarz
  5. Kostka Agata – Członek

 

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LYSKOR wchodzą:

  1. Kuźmiński Jacek – Przewodniczący
  2. Łukoszek Marzena – Wiceprzewodnicząca
  3. Watoła Barbara – Członek
Created with Snap