DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

PEŁNOMOCNICTWO – REPREZENTACJA OSOBY PRAWNEJ W LGD

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu LYSKOR poprzez swoje organy uprawnione do reprezentowania lub przez przedstawiciela umocowanego do jej reprezentacji. Wzór pełnomocnictwa do pobrania poniżej.
Created with Snap