Informacja o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia LYSKOR

Przez  |

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. Stowarzyszenie LYSKOR zmienia adres siedziby z dotychczasowego na: Stowarzyszenie LYSKOR ul. Sikorskiego 2 44-295 Lyski Zmianie ulegną również godziny urzędowania biura LGD na nowe:  7.30 – 15.30 [...]

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 27 września 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kornowac w Kornowacu ul. Raciborska 48 odbędzie się Posiedzenie Rady związane z wyborem operacji do finansowania w ramach naboru zakończonego w dniu 13 września 2017 r. Jednocześnie informujemy, iż [...]

Posiedzenie Rady LGD

Przez  |

W dniu 30 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kornowac odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Panią Justyną Krzykus a Województwem Śląskim. Protokół [...]

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Przez  |

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 14 września 2017 r. (czwartek) o godz. 17:30 w Lyskach w sali OSP Lyski, ul. Dworcowa 1A. Proponowany porządek obrad do pobrania poniżej. [...]

Informacja o bezpłatnym kursie w zawodzie kierowcy mechanika z uprawnieniami kat. C

Przez  |

Informujemy, iż Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku od września br. uruchamia bezpłatny kurs w zawodzie kierowcy mechanika z uprawnieniami kategorii C, na którym można zdobyć kwalifikacje wysoce [...]

Zaproszenie na bezpłatną mammografię

Przez  |

Informujemy o możliwości udziału w badaniu mammograficznym w dniach 8, 11 i 12 września 2017 r. przy Urzędzie Gminy Lyski (ul. Dworcowa 1a). Szczegóły na plakacie –> pobierz plakat

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich [...]

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich [...]

Zaproszenie na spotkanie liderskie

Przez  |

Serdecznie zapraszamy na spotkanie liderskie dotyczące projektu „Klub Kobiet Aktywnych czyli sukces w szpilkach”, które odbędzie się 25 lipca 2017 o 10:00 w Ośrodku Kultury „Zameczek” w Czernicy. Zapraszamy w szczególności samorządowców, [...]

Wyniki naborów

Przez  |

W dniu 2 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2017, nr 2/2017, oraz nr 3/2017. Wyniki w ramach poszczególnych naborów znajdą Państwo pod poniższym [...]