Relacja z warsztatu refleksyjnego

Przez  |

W dniach 15-16 lutego 2021 r. odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Udział w warsztacie wzięli przedstawiciele Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy [...]

Informacja o pracy biura

Przez  |

Informujemy, iż w dniach 15-16 lutego b.r. praca biura LGD LYSKOR będzie odbywać się w formie zdalnej. Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 440-76-01 lub mailowo na biuro@lyskor.pl.  

Aktualne przedsięwzięcia związane z obszarami wiejskimi

Przez  |

Informujemy, że w ramach wsparcia przez Śląski Związek Gmin i Powiatów działalności liderów wiejskich z obszaru woj. śląskiego chcemy zaproponować Państwu lekturę pierwszego w nowym 2021 r. wydania Informatora dotyczącego aktualnych zagadnień związanych z obszarami [...]

Zapraszamy do udziału w projekcie „Stawiam na rozwój!”

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS pn. „Stawiam na rozwój!”. Projekt jest skierowany dla kobiet nieaktywnych zawodowo z obszaru gmin: Kornowac, [...]

Wyniki ankiety potrzeb obszaru LYSKOR

Przez  |

W związku z rozpoczęciem przygotowań LGD LYSKOR do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, prosiliśmy o wypełnienie ankiety, która ma za zadanie wyłonić z szeregu zakresów jakie proponują fundusze EFRROW, EFS i EFRR w nowym okresie programowania tych najbardziej potrzebnych [...]

Spotkanie informacyjne – link dostępu

Przez  |

W dniu dzisiejszym, tj. 25 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju [...]

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w związku z ogłoszonymi naborem nr 3/2021 na przedsięwzięcie P.4. [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, [...]

Ważna informacja dla Beneficjentów!

Przez  |

Informujemy, iż zmianie uległy niektóre zapisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. [...]

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenia o naborach wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin naborów [...]