Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Przez  |

Stowarzyszenie LYSKOR informuje, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (OWES) ogłasza nabór grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.  [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. [...]

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich [...]

Zaproszenie do wzięcia udziału w kursach komputerowych w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Lyski”

Przez  |

Gmina Lyski zaprasza wszystkich mieszkańców mających ukończone 25 lat do wzięcia udziału w projekcie „E-aktywni mieszkańcy Gminy Lyski”. Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W ramach projektu zostaną zorganizowane [...]

Posiedzenie Rady LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 15 lipca 2019 r. w biurze LGD LYSKOR odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii w przedmiocie akceptacji zatrudnienia przez beneficjenta osób z grup defaworyzowanych, omówieniem i oceną za zgodność z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych [...]

Dodatkowe środki na przedsiębiorczość

Przez  |

 Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR w nagrodę za skuteczne wydatkowanie środków oraz za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020 otrzymała bonus, w postaci dodatkowych środków na realizację LSR. [...]

Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 15 lipca 2019 r. o godz 9:00 w  biurze  LGD LYSKOR w Lyskach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosków o wydanie opinii w przedmiocie akceptacji zatrudnienia przez beneficjenta osób z grup defaworyzowanych oraz omówieniem i oceną [...]

Posiedzenie Rady LGD

Przez  |

W dniu 18 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Lyskach odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii ws. zmiany umowy o przyznanie pomocy. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR –> pobierz

Zapraszamy do udziału w programie „Działaj Lokalnie”

Przez  |

Zapraszamy do składania wniosków w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE X i trwającego konkursu. Wnioski można składać w terminie od 26 maja do 26 czerwca br. – szczegóły w ogłoszeniu i regulaminie konkursu, który można znaleźć [...]

Przedłużenie terminu na wypełnienie ankiety

Przez  |

Informujemy, że termin na wypełnienie ankiety dot. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  został przedłużony do dnia 16 czerwca 2019 r. Wypełnienie ankiety zajmuje niespełna 5 minut. Ankieta –> przejdź Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej [...]