RUSZYŁ KONKURS „DZIAŁAJ LOKALNIE”

Informujemy, iż został ogłoszony nabór wniosków w ramach 19. edycji Programu “Działaj Lokalnie”. Lokalny konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji z terenu gmin: Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Radlin.

Konkurs ruszył 25 kwietnia 2024 r. Program “Działaj lokalnie” realizowany jest wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce a finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Nabór potrwa do 26 maja 2024. Pula przeznaczona na granty wynosi 56 000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu to 6 000 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 14 czerwca 2024 roku.

Kto może ubiegać się o dotację?

  • organizacje pozarządowe;
  • stowarzyszenia zwykłe;
  • oddziały terenowe organizacji pozarządowych;
  • grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa lub instytucja publiczna;
  • grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu pisemnej zgody CRIS.

Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Radlin.

Na co można uzyskać dotację?
W ramach projektów będą mogły być realizowane działania służące zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół wspólnego dobra. Zakres projektów może być różnorodny, ważne, aby zakładały współdziałanie mieszkańców i wynikały z konkretnych potrzeb danej społeczności.

Kiedy i jak wypełnić wniosek?
Termin składania wniosków: 25 kwietnia – 26 maja 2024 (godz. 23:59). Wnioski można składać tylko i wyłącznie poprzez GENERATOR WNIOSKÓW, dostępny pod adresem generatorspoleczny.pl.

Jak rozplanować działania?
Okres realizacji projektów to 17 czerwca – 31 grudnia 2024 roku, pamiętając, że zamierzone działania muszą trwać minimum trzy, a maksymalnie sześć miesięcy.

Informacje dodatkowe:
Zapraszamy do konsultowania wniosków i pomysłów oraz zadawania pytań w spawie konkursu:

  • Anna Bulenda, mail: anna.bulenda@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 16
  • Anna Pomykoł, mail: anna.pomykol@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 16

Więcej informacji na stronie internetowej –> przejdź

Informacje o szkoleniach organizowanych w gminach objętych konkursem –>przejdź

08 maj

by 

Created with Snap