Informacja nt. pierwszych naborów wniosków

W związku z podpisaniem umowy ramowej, a co za tym idzie rozpoczęciem nowego okresu programowania informujemy, iż pierwsze nabory wniosków planowane są na IV kwartał 2024 r. Obecnie trwają prace nad procedurami, regulaminami i innymi dokumentami niezbędnymi do podejmowania czynności w celu ogłaszania naborów wniosków o wsparcie. Prosimy śledzić naszą stronę internetową – więcej informacji wkrótce.

28 lut

by 

Created with Snap