UMOWA RAMOWA PODPISANA

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż 11 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się uroczyste wręczenie Umów o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zawartych pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Zarządem LGD – w przypadku LYSKOR-u reprezentowanym przez Prezesa Pana Radosława Łuszcza.


W związku z powyższym Stowarzyszenie rozpoczęło nowy okres programowania, w którym dysponuje nowymi środkami na rozwój obszaru w wysokości ponad 2 mln. euro. Ponad 40% środków skierowanych będzie na wsparcie przedsiębiorczości. Ponadto w ramach LSR przewiduje się realizację projektów edukacyjnych, infrastrukturalnych, projektów wspierających rozwój kapitału społecznego czy promujących nasz obszar.


Serdecznie dziękujemy mieszkańcom oraz przedstawicielom gmin członkowskich, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych, które aktywnie uczestniczyły w opracowaniu naszej strategii, za poświęcony czas oraz cenne uwagi i pomysły. Niech ta praca przekuje się na rozwój naszej społeczności.

11 sty

by 

Created with Snap