Relacja z wizyty studyjnej na obszarze LGD „Zielony Pierścień”

W dniach 29-31 sierpnia 2023 odbyła się wizyta studyjna na teren Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Celem wyjazdu było pogłębienie wiedzy z zakresu budowania małych biznesów na bazie zasobów lokalnych. Poznaliśmy dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie wytwarzania produktów spożywczych i rękodzieła pod wspólną marką – Marką Lokalną „Zielonego Pierścienia”. I tak poznaliśmy „Manufakturę różaną”, „Siedlisko Małgorzaty”, pracownię fusingu „Klimaty” oraz browar „Chmiele Nałęczowskie”. To małe rodzinne mikroprzedsiębiorstwa i gospodarstwa z okolic Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Puław produkujące i wytwarzające autentyczne i wysoko jakościowe tradycyjne produkty. Mieliśmy przyjemność poznać bardzo aktywne i gościnne Panie ze świetlicy wiejskiej w Celejowie, która jest prowadzona przez Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju „Wokół Bystrej” w Celejowie oraz podziwialiśmy lokalne dziedzictwo Nałęczowa i Kazimierza Dolnego. Poszerzyliśmy również swoją wiedzę z zakresu rozwoju lokalnego i promocji obszaru na przykładzie naszego partnerskiego LGD oraz poznaliśmy tajniki prowadzenia działalności w formie Rolniczego Handlu Detalicznego podczas wykładów.

Wizyta studyjna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

05 wrz

by 

Created with Snap