Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w związku z ogłoszonym naborem nr 3/2023 na przedsięwzięcie P.4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2023 r. (środa), o godz. 10.00 w biurze LGD LYSKOR.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie (e-mail: biuro@lyskor.pl; tel. 32 440 76 01) chęci udziału w wydarzeniu.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy.

05 cze

by 

Created with Snap