Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w związku z ogłoszonym naborem nr 3/2023 na przedsięwzięcie P.4. Poprawa [...]

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Przez  |

W dniu 30 maja 2023 r. w Domu Kultury w Rzuchowie odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego odbyły się wybory uzupełniające skład Rady LGD oraz nastąpiło przedstawienie i zatwierdzenie głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego [...]

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich [...]