Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Przez  |

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i zgłaszanie uwag do projektu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2026. Poniżej do pobrania projekt Lokalnej Strategii Rozwoju oraz formularz konsultacyjny. Lokalna Strategia Rozwoju –> pobierz [...]

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Przez  |

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu – Dom Kultury w Rzuchowie, ul. Karola [...]

Konsultacje założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Przez  |

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i zgłaszanie uwag do wypracowanych zagadnień w ramach opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2026. Poniżej znaleźć można proponowane zapisy dot. analizy SWOT, celów oraz grup docelowych [...]