Zaproszenie na spotkanie informacyjne z projektów grantowych – nabór uzupełniający

Stowarzyszenie LYSKOR serdecznie zaprasza potencjalnych Grantobiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne z zakresu projektów grantowych, przygotowujące do aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w związku z uzupełnieniem wskaźnika do projektu grantowego pt. „Akademia inicjatyw społecznych”

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 15:30 w biurze Stowarzyszenia LYSKOR, ul. Sikorskiego 2, Lyski.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału telefonicznie pod nr 32 440 76 01 lub mailowo na adres biuro@lyskor.pl.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD.

14 mar

by 

Created with Snap