NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborach wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 24 lutego 2023 r. – 10 marca 2023 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

1. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców – dla osób podejmujących działalność gospodarczą:

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023

2. Nabór na przedsięwzięcie nr 1 Tworzenie warunków do zakładania działalności oraz do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych producentów i usługodawców – dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej:

Ogłoszenie o naborze nr 2/2023

09 lut

by 

Created with Snap