Zaproszenie na szkolenia on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników (finansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) i skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Z tego względu, że przynajmniej połowa z Uczestników musi być w wieku poniżej 35 lat, osoby w tym przedziale wiekowym mają pierwszeństwo w uczestnictwie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszone są o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: 

https://forms.office.com/r/HbE18LwyKZtitle= 

W pierwszym etapie, już we wrześniu będą odbywać się szkolenia z zakresu „Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe” obejmujące tematy:
– moduł 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostaną cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.),
– moduł 2: komunikacja interpersonalna,
– moduł 3: produkcja i przetwórstwo,
– moduł 4: e-commerce (handel internetowy/handel elektroniczny.

Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy na stronę: https://urk.edu.pl/index/site/8315

 

https://projekt-edukacyjny-kgw.urk.edu.pl/aktualnosci.html

oraz https://projekt-edukacyjny-kgw.urk.edu.pl/szkolenia.html

16 wrz

by 

Created with Snap