NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborach wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 10 sierpnia 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Szczegóły dotyczące naborów znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

1. Nabór na przedsięwzięcie nr 5 Inicjatywy propagujące idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów:

Ogłoszenie o naborze nr 1/2022/G

2. Nabór na przedsięwzięcie nr 6 Kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii:

Ogłoszenie o naborze nr 2/2022/G

3. Nabór na przedsięwzięcie nr 4 Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji:

Ogłoszenie o naborze nr 3/2022

 

27 lip

by 

Created with Snap