Relacja ze spotkań konsultacyjnych

Przez  |

kończyliśmy spotkania konsultacyjne przygotowujące do opracowania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które dotyczyły analizy problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenia LYSKOR. Odbyły się one: [...]

Relacja z warsztatu interpretacji dziedzictwa

Przez  |

21 czerwca br. w Domu Kultury w Bolaticach, podczas warsztatu interpretacji dziedzictwa lokalnego, mieliśmy okazję poznać sens materialnego i niematerialnego dziedzictwa, metody gromadzenia i chronienia zasobów przed bezpowrotnym zgubieniem. Warsztat zorganizowany [...]

Wydłużenie czasu na wypełnienie ankiety

Przez  |

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem dokumentu „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030” zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych [...]

Harmonogram spotkań konsultacyjnych z lokalną społecznością

Przez  |

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla przedstawicieli lokalnej społeczności.

Ankieta diagnostyczna na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Przez  |

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem dokumentu „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030” zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych [...]

Zaproszenie na XX Międzynarodowy Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XX Międzynarodowym Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Spotkanie to odbędzie się w dniach 24-30 lipca br. w Münster (Nadrenia Północna-Westfalia) w Niemczech. Zaproszenie skierowane jest do osób [...]

Wyniki naborów nr 1/2022 i 2/2022

Przez  |

W dniu 27 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2022 oraz nr 2/2022. Wyniki w ramach poszczególnych naborów znajdą Państwo pod poniższym linkiem: Wyniki naborów –> przejdź