Wsparcie przygotowawcze na nowy okres programowania

Informujemy, że w związku z kończącym się okresem programowania nasza LGD stara się pozyskać środki w ramach II naboru dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pozyskane środki  mają służyć przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – LSR. W trakcie przygotowywania dokumentu zostaną przeprowadzone spotkania z lokalną społecznością w każdej z gmin z obszaru projektowanej LSR oraz prowadzona będzie strona internetowa zawierająca pełne informacje dotyczące procesu konsultacji oraz sporządzania LSR – zakładka na stronie www.lyskor.pl

 

Zachęcamy do włączenia się w proces przygotowywania nowej strategii.

18 maj

by 

Created with Snap