Relacja z warsztatu wiosennego w Bolaticach

28 marca br. w Bolaticach odbyły się warsztaty z wykonywania ozdoby wiosennej. Spotkanie było kolejną inicjatywą realizowaną w ramach polsko-czeskiego projektu pt. „Integracja z pasją”.
Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszarów przygranicznych poprzez popularyzację tradycji rękodzielniczych, a także wzrost świadomości na temat poczucia wartości rynkowej wytwarzanego rękodzieła.
Zdjęcia ze spotkania –> przejdź

zestaw logotypów - na www

29 mar

by 

Created with Snap