Relacja z warsztatu wiosennego

Piękne wiosenne nasadzenia były tematem pierwszych warsztatów rękodzielniczych w ramach polsko-czeskiego projektu „Integracja z pasją”, które odbyły się 15 marca br. w OWR w Nowej Wsi.
Poprzez realizację projektu chcemy popularyzować wśród mieszkańców gmin partnerskich tradycje rękodzielnicze. Naszym celem jest wzrost świadomości na temat poczucia wartości rynkowej wytwarzanego rękodzieła, jak również promowanie różnorodnych form aktywności na obszarach wiejskich oraz integracja mieszkańców obszarów przygranicznych.

Zdjęcia ze spotkania –> przejdź

zestaw-logotypów-na-www

18 mar

by 

Created with Snap