Ogłaszamy konkurs na najlepszy specyfik ziołowy!

Celem konkursu jest zainteresowanie mieszkańców obszaru LGD oraz obszaru działania czeskiego partnera – obec Bolatice wykorzystywaniem produktów pochodzących z natury tj. roślin, krzewów, drzew w codziennym życiu, dla zdrowia i urody, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności Matki Natury, promowanie społecznej aktywności mieszkańców obszarów wiejskich.

Konkurs polega na wyłonieniu najlepszego specyfiku z wykorzystaniem naturalnych składników, w trzech kategoriach: syrop, kosmetyk oraz napar.

Warunki uczestnictwa:

  • w konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD (gmin: Lyski, Kornowac, Jejkowice, Gaszowice, Pszów) oraz obec Bolatice, którzy brali udział w co najmniej jednym spotkaniu w ramach projektu „Polsko-czeska integracja? Naturalnie!”,
  • konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia wraz z akceptacją zasad określonych w regulaminie i podpisaniem oświadczeń zawartych na karcie zgłoszenia oraz dostarczenie jej do biura LGD LYSKOR do dnia 3 listopada br. do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje w regulaminie dostępnym poniżej.

Możliwe jest również przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres biuro@lyskor.pl. W takim wypadku oryginał wypełnionego i podpisanego zgłoszenia należy dostarczyć w dniu spotkania podsumowującego projekt, tj. 10 listopada br. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach (ul. Rydułtowska 7).

Szczegółowych informacji nt. konkursu udzielają pracownicy biura LGD telefonicznie pod numerem 32 440-76-01 w godzinach pracy tj. od pn do pt 7:30 – 15:30.

REGULAMIN KONKURSU –> pobierz

KARTA ZGŁOSZENIA –> pobierz

19 paź

by 

Created with Snap